Đào Tạo

Bạn sẽ được hướng dẫn, đào tạo khi vào làm việc ngay từ đầu Được đào tạo kỹ về quy trình làm việc cụ thể, rõ ràng.

Được đào tạo kiến thức sản phẩm thường xuyên.
Được đào tạo những kỹ năng: thuyết trình, giao tiếp, làm việc đội nhóm, xử lý tình huống, đàm phán, chốt sales. Được đào tạo kỹ năng tiếp khách trực tiếp cũng như chốt hợp đồng. Được đào tạo kỹ năng lãnh đạo khi lên vị trí mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *